De wensen van de opdrachtgever zijn de basis voor het ontwerp. Binnen de gegeven situatie krijgt het programma gestalte door het met alle aspecten samen te voegen tot een samenhangend geheel. Elke opdracht wordt op deze wijze opnieuw benaderd. De betrokkenheid van de opdrachtgever bij het proces is van groot belang. Het project is altijd een gezamenlijk resultaat. Als architect streven we naar een meerwaarde in het project.